Manufacturer Information Note (DK)

INFORMATION FRÅN TILLVERKAREN
Dessa solglasögon och bågar överensstämmer medbestämmelserna om personlig skyddsutrustning iEU-förordningen 2016/425 och US FDA Reg. 21CFR 801.410.Referensstandard EN ISO 12312-1:2013/Amdt1:2015.


HUR SKA SOLGLASÖGONEN ANVÄNDAS
Skydd mot solstrålar enligt den europeiska standarden EN ISO 12312-1:2013/Amdt1:2015.Kategori och typ av filter: denna uppgift (en siffra ochen bokstav) finns på förpackningen ellerstreckkodsetiketten, som de två sista tecknen påglasögonens arm där modellkoden anges och på vårwebbsida. Siffran anger filtrets kategori (skydd motbländande sol 1=Mycket begränsat, 2= Begränsat, 3=Gott, 4=Högt. För rekommenderad användning se raden i tabellen Tab.1 vid siffran); bokstaven anger typen av filter (N=Normalt, P=Polariserat, F=Fotokromatiskt). För fotokromatiska linser (F) anger siffran deras användningkategori när de är tonade; om de inte är tonade, tillhör de en kategori lägre.


ALLMÄN INFORMATION – Linserna som används i dessa solglasögon uppvisar hög optisk precision och är stötsäkra enligt US FDA Reg. 21CFR801.410. Bågarna är gjorda av specialutformade material för att garantera lätthet, komfort och samtidigt mekanisk soliditet.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN – Inte lämpliga för att titta direkt mot solen eller betrakta solförmörkelser; inte lämpliga för skydd mot UV-strålar från artificiella ljuskällor (t.ex. solarier); inte lämpliga för användning som ögonskydd mot slag eller stötar; inte lämpliga för att köra på natten eller i förhållanden med dålig sikt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL – Rengör dina solglasögon med tvål och vatten och undvik alla slags lösningsmedel och alkohol. Använd inte smutsiga eller slipande putsdukar, som skulle kunnaförsämra filtrets egenskaper. Använd endast ursprungliga tillbehör och reservdelar.


FÖRVARING – Förvara i en mjuk duk eller ett hårt fodral på en torr plats vid en temperatur mellan -10 och +40 °C.


Solbriller detaljer efter model

BrandName Model Code Model Name
(If Any)
FrontColor  Lens Color Lens CATEGOrIZATION
KARUN KAOS0011 Ralún Black Grey P3
KARUN KAOS0012 Ralún Blue Grey P3
KARUN KAOS0013 Ralún Yellow Brown P3
KARUN KAOS0021 Cochamó Black Grey P3
KARUN KAOS0022 Cochamó Green Grey P3
KARUN KAOS0023 Cochamó Yellow Brown P3
KARUN KAOS0031 Puelo Black Grey P3
KARUN KAOS0032 Puelo Red Brown P3
KARUN KAOS0033 Puelo Green Grey P3
KARUN KAOS0041 Reloncaví Black Grey P3
KARUN KAOS0042 Reloncaví Red Brown P3
KARUN KAOS0043 Reloncaví Blue Grey P3
KARUN KAOS0051 Tagua Tagua Black Grey P3
KARUN KAOS0052 Tagua Tagua Black Brown P3
KARUN KAOS0053 Tagua Tagua Blue Grey P3
KARUN KAOS0061 North Atlantic Black Grey N3
KARUN KAOS0062 North Atlantic Black Brown N3
KARUN KAOS0071 Antarctic Black Grey N0
KARUN KAOS0072 Antarctic Black Brown N3
KARUN KAOS0081 South Pacific Black Grey N3
KARUN KAOS0082 South Pacific Black Brown N3
KARUN KAOS0091 Calbuco Black Grey N3
KARUN KAOS0092 Calbuco Light Blue Grey N3
KARUN KAOS0093 Calbuco Blue Grey N3
KARUN KAOS0094 Calbuco Havana Brown Brown N3
KARUN KAOS0095 Calbuco Black Grey P3
KARUN KAOS0101 Osorno Black Grey N3
KARUN KAOS0102 Osorno Havana Brown Brown N3
KARUN KAOS0103 Osorno Blue Grey N3
KARUN KAOS0104 Osorno Black Grey P3
KARUN KAOS0111 Octay Black Grey N3
KARUN KAOS0112 Octay Blue Grey N3
KARUN KAOS0113 Octay Havana Brown Brown N3
KARUN KAOS0114 Octay Black Grey P3
KARUN KATS0011 Kona Black Grey P3
KARUN KATS0012 Kona Blue Grey P3
KARUN KATS0013 Kona Red Brown P3
KARUN KATS0014 Kona Black Grey P4
KARUN KATS0021 Domo Black Grey P3
KARUN KATS0022 Domo Blue Grey P3
KARUN KATS0023 Domo Red Brown P3
KARUN KATS0024 Domo Blue Grey P4
KARUN KATS0031 Mapu Black Grey P3
KARUN KATS0032 Mapu Blue Grey P3
KARUN KATS0033 Mapu Red Brown P3
KARUN KATS0041 Toki Black Grey P3
KARUN KATS0042 Toki Blue Grey P3
KARUN KATS0043 Toki Black Brown P3
KARUN KATS0051 Alka Black Grey P3
KARUN KATS0052 Alka Blue Grey P3
KARUN KATS0053 Alka Red Brown P3
KARUN KATS0061 Lemu Black Grey P3
KARUN KATS0062 Lemu Blue Grey P3
KARUN KATS0063 Lemu Red Brown P3
KARUN KATS0071 Sailing Edition Black Grey P3
KARUN KATS0072 Sailing Edition Black Brown P3
KARUN KAUS0011 Orca Blue Grey N3
KARUN KAUS0012 Orca Havana Brown Brown N2
KARUN KAUS0013 Orca Black Green N2
KARUN KAUS0014 Orca Light pink Grey N3
KARUN KAUS0015 Orca Blue Grey P3
KARUN KAUS0016 Orca Havana Brown Brown P3
KARUN KAUS0017 Orca Black Green P3
KARUN KAUS0018 Orca Light pink Grey P3
KARUN KAUS0021 Franca Black Green N3
KARUN KAUS0022 Franca Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0023 Franca Red 499C Grey N3
KARUN KAUS0024 Franca Black Green P3
KARUN KAUS0025 Franca Havana Brown Brown P3
KARUN KAUS0026 Franca Red Grey P3
KARUN KAUS0031 Coipo Black Green N3
KARUN KAUS0032 Coipo Black Grey N3
KARUN KAUS0033 Coipo Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0034 Coipo Black Green P3
KARUN KAUS0035 Coipo Black Grey P3
KARUN KAUS0036 Coipo Havana Brown Brown P3
KARUN KAUS0041 Puma Black Grey N0
KARUN KAUS0042 Puma Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0043 Puma Red Grey N3
KARUN KAUS0044 Puma Black Grey P3
KARUN KAUS0045 Puma Havana Brown Brown P3
KARUN KAUS0046 Puma Red 7628C Grey P3
KARUN KAUS0051 Pingüino White Brown N3
KARUN KAUS0052 Pingüino Yellow Grey N3
KARUN KAUS0053 Pingüino Havana Brown G15 N3
KARUN KAUS0054 Pingüino White Brown P3
KARUN KAUS0055 Pingüino Yellow Grey P3
KARUN KAUS0056 Pingüino Havana Brown Green P3
KARUN KAUS0061 Chilla Black Green N3
KARUN KAUS0062 Chilla Blue Grey N3
KARUN KAUS0063 Chilla Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0064 Chilla Black Green P3
KARUN KAUS0065 Chilla Blue Grey P3
KARUN KAUS0066 Chilla Havana Brown Brown P3
KARUN KAUS0071 Lobo Black Grey P3
KARUN KAUS0072 Lobo Blue Grey P3
KARUN KAUS0073 Lobo Havana Brown Brown P3
KARUN KAUS0074 Lobo Black Grey N3
KARUN KAUS0075 Lobo Blue Grey N3
KARUN KAUS0076 Lobo Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0081 Tonina Black Grey N3
KARUN KAUS0082 Tonina Blue Grey N3
KARUN KAUS0083 Tonina Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0091 Huemul Black Grey Green N3
KARUN KAUS0092 Huemul Silver Grey N3
KARUN KAUS0093 Huemul Bronze Brown N3
KARUN KAUS0094 Huemul Black Grey Green P3
KARUN KAUS0101 Jorobada Black Grey Green N3
KARUN KAUS0102 Jorobada Silver  Grey N3
KARUN KAUS0103 Jorobada Bronze Brown N2
KARUN KAUS0104 Jorobada Black Grey Green P3
KARUN KAUS0111 Pudu Light pink Brown N3
KARUN KAUS0112 Pudú Havana Brown Brown N3
KARUN KAUS0113 Pudu Red Grey P3
KARUN KAUS0114 Pudu Yellow Brown P3
NATGEO NGOS0011 Desert Black Grey Green N3
NATGEO NGOS0012 Desert Black Grey Brown N3
NATGEO NGOS0013 Desert Black Silver Grey N3
NATGEO NGOS0014 Desert Black Grey Green P3
NATGEO NGOS0021 Meadow Black Grey N3
NATGEO NGOS0022 Meadow Blue Blue N3
NATGEO NGOS0023 Meadow Havana Brown Brown N3
NATGEO NGOS0024 Meadow Black Grey P3
NATGEO NGOS0031 Mountain Black Grey Green P3
NATGEO NGOS0032 Mountain Blue Grey P3
NATGEO NGOS0033 Mountain Havana Brown Brown P3
NATGEO NGOS0041 Valley White  Brown N3
NATGEO NGOS0042 Valley Black Grey N3
NATGEO NGOS0043 Valley Havana Brown Brown N3
NATGEO NGOS0044 Valley Havana Brown Grey P3
NATGEO NGOS0051 Lake Blue Grey P3
NATGEO NGOS0052 Lake Black Grey P3
NATGEO NGOS0053 Lake Green Green P3
NATGEO NGOS0061 Forrest Blue Grey P3
NATGEO NGOS0062 Forrest Black Grey P3
NATGEO NGOS0063 Forrest Blue Green P3
NATGEO NGOS0064 Forrest Red Brown P3
NATGEO NGOS0071 Dunes Red Grey P3
NATGEO NGOS0072 Dunes Red Grey P3
NATGEO NGTS0011 Bay Black Green P3
NATGEO NGTS0012 Bay Blue Grey P3
NATGEO NGTS0013 Bay Red Grey P3
NATGEO NGTS0021 Jungle Black Grey P3
NATGEO NGTS0022 Jungle Blue Green P3
NATGEO NGTS0023 Jungle Red Grey P3
NATGEO NGUS0011 River White Grey N3
NATGEO NGUS0012 River Red Red N3
NATGEO NGUS0013 River Black Grey N3
NATGEO NGUS0014 River White Grey P3
NATGEO NGUS0021 Island Black Grey N3
NATGEO NGUS0022 Island Blue Grey N3
NATGEO NGUS0023 Island Havana Brown Brown N3
ShaileneWoodley SWFS0011 Cascade Havana Brown grey P3
ShaileneWoodley SWFS0012 Cascade yellow grey P3
ShaileneWoodley SWFS0013 Cascade black g-15 P3
ShaileneWoodley SWFS0014 Cascade redwood brown dark pink N3
ShaileneWoodley SWFS0015 Cascade green grey P3
ShaileneWoodley SWFS0016 Cascade champagne brown N3
ShaileneWoodley SWFS0021 Wave black metal grey N2
ShaileneWoodley SWFS0022 Wave dark gun metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0023 Wave silver metal grey N2
ShaileneWoodley SWFS0024 Wave gold metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0025 Wave dark gun metal blue 1 N1
ShaileneWoodley SWFS0031 Mist Black grey P3
ShaileneWoodley SWFS0032 Mist Havana Brown grey P3
ShaileneWoodley SWFS0033 Mist fired brick grey N3
ShaileneWoodley SWFS0034 Mist toasted almond brown P3
ShaileneWoodley SWFS0041 Geyser Black Grey grey P2
ShaileneWoodley SWFS0042 Geyser Havana Brown grey P3
ShaileneWoodley SWFS0043 Geyser fired brick grey N3
ShaileneWoodley SWFS0044 Geyser toasted almond brown N3
ShaileneWoodley SWFS0051 Storm black metal grey N2
ShaileneWoodley SWFS0052 Storm dark gun metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0053 Storm silver metal grey N2
ShaileneWoodley SWFS0054 Storm gold metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0055 Storm silver metal yellow N1
ShaileneWoodley SWFS0061 Drizzle black g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0062 Drizzle Havana Brown grey P3
ShaileneWoodley SWFS0063 Drizzle yellow grey P3
ShaileneWoodley SWFS0064 Drizzle toasted almond grey P3
ShaileneWoodley SWFS0065 Drizzle Sea Ice g-15 P3
ShaileneWoodley SWFS0066 Drizzle ice blue grey P3
ShaileneWoodley SWFS0071 Breeze black g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0072 Breeze Havana Brown brown N3
ShaileneWoodley SWFS0073 Breeze yellow grey P2
ShaileneWoodley SWFS0074 Breeze blue grey P1
ShaileneWoodley SWFS0075 Breeze Black brown P3
ShaileneWoodley SWFS0076 Breeze unbleached cotton brown P3
ShaileneWoodley SWFS0081 Stream pink brown N3
ShaileneWoodley SWFS0082 Stream Havana Brown grey P3
ShaileneWoodley SWFS0083 Stream redwood grey N3
ShaileneWoodley SWFS0084 Stream toasted almond brown N3
ShaileneWoodley SWFS0101 Hail fired brick grey P3
ShaileneWoodley SWFS0102 Hail yellow grey P3
ShaileneWoodley SWFS0103 Hail black grey P1
ShaileneWoodley SWFS0104 Hail Havana Brown brown N3
ShaileneWoodley SWFS0105 Hail toasted almond brown N3
ShaileneWoodley SWFS0111 Current yellow Grey P3
ShaileneWoodley SWFS0112 Current red Grey P3
ShaileneWoodley SWFS0113 Current toasted almond Brown N3
ShaileneWoodley SWFS0114 Current blue Grey N3
ShaileneWoodley SWFS0121 Rain Black Grey Grey N3
ShaileneWoodley SWFS0122 Rain gun metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0123 Rain silver metal blue 1 N1
ShaileneWoodley SWFS0124 Rain gold metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0131 Tide Black Grey Grey N3
ShaileneWoodley SWFS0132 Tide Dark gun metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0133 Tide silver metal blue 1 N1
ShaileneWoodley SWFS0134 Tide gold metal g-15 N3
ShaileneWoodley SWFS0141 Aurora ginger biscuit brown P3